IZZ fysiotherapie cijfers

1 op de 3 zorgmedewerkers naar fysiotherapie 

Het percentage zorgmedewerkers dat fysiotherapie gebruikt, lag in 2019 voor de hele zorgsector op 38,0%. Dit betekent dat iets meer dan 1 op 3 zorgmedewerkers vorig jaar minimaal eenmaal een bezoek aan een fysiotherapeut bracht. In de branches VVT en Gehandicaptenzorg wordt net als in 2018 de meeste fysiotherapie gebruikt.

Utrecht meer fysiotherapiegebruikers dan Drenthe 

In de provincie Utrecht gaan de meeste zorgmedewerkers naar de fysiotherapeut, 43,9%. In Drenthe was dit percentage het laagst van alle Nederlandse provincies, 32,4%. Overijssel en Flevoland hebben ook een hoog percentage gebruikers. 

Selecteer een branche: 

Gebruik fysiotherapie jonge zorgmedewerkers gestegen

We zien het fysiotherapiegebruik vooral toenemen bij zorgmedewerkers onder de 45 jaar. Het meest opvallend is het toegenomen gebruik van 17,2% bij mannen onder de 25 jaar afgelopen jaar.

Vrouwen gebruiken meer fysiotherapie dan mannen 

Het percentage van de vrouwen in de sector is 39,2% en dat van de mannen 26,4%, Vooral vrouwen tussen de 45 en 55 jaar werkzaam in de VVT gebruiken veel fysiotherapie.