IZZ psychische zorg cijfers

Gebruik psychische zorg onder zorgmedewerkers

Het percentage zorgmedewerkers dat psychische zorg gebruikt, lag in 2018 in de hele zorgsector op 6,7%. Anders gezegd: ongeveer 1 op de 15 zorgmedewerkers bracht vorig jaar minimaal één keer een bezoek aan een zorgverlener voor psychische zorg.

lees meer...

Gebruik psychische zorg hoogst onder medewerkers VVT en GHZ 

In de branches VVT en Gehandicaptenzorg wordt naar verhouding veel psychische zorg gebruikt. Verder valt op dat medewerkers GGZ naar verhouding meer Basis- en Specialistische GGZ gebruiken dan dat ze psychische zorg ontvangen via de POH-GGZ. 

lees meer...

Selecteer een sector