IZZ psychische zorg cijfers

Gebruik psychische zorg onder zorgmedewerkers stabiel

Het percentage zorgmedewerkers dat psychische zorg gebruikt is 6,8%. Daar is nauwelijks een stijging te zien ten opzichte van 2018. Medewerkers werkzaam in de VVT en GHZ gebruiken de meeste psychische zorg. Een ander opvallend feit is dat medewerkers GGZ meer gebruik maken van Basis- en Specialistische GGZ.

Utrecht koploper, zuidelijke provincies scoren lager 

In Utrecht wordt naar verhouding veel psychische zorg gebruikt. Het percentage medewerkers dat psychische zorg gebruikt, lag in 2019 op 9,7%. In de provincies Zeeland (5,8%), Noord-Brabant (5,7%) en Limburg (5,7%) is het gebruik van psychische zorg naar verhouding het laagst. 

Selecteer een branche: 

Meer jonge zorgmedewerkers gebruiken psychische zorg

Sinds 2015 gebruiken vrouwelijke zorgmedewerkers jonger dan 25 jaar 40% meer psychische zorg, bij jonge mannen is de stijging 50%. 

Vrouwen gebruiken meer psychische zorg dan mannen 

Gemiddeld gebruiken vrouwen die in de zorg werken meer psychische zorg dan mannen. Bij vrouwen is het gemiddelde percentage 8,3% en bij mannen 6%.