Algemene verant­woording IZZ zorg­­gebruik­­cijfers

De bevindingen op dit dashboard zijn gebaseerd op geanonimiseerde declaratiegegevens van 147.000 zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Het gaat om zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de vier grootste branches (ZKH, VVT, GGZ en GHZ). In totaal vertegenwoordigt Stichting IZZ ruim 210.000 zorgmedewerkers. Dit is een vijfde van het totaal aantal medewerkers in de zorg. De declaratiegegevens van deze verzekerden zijn ook omgerekend naar branche- en organisatieniveau. Hierdoor kunnen we ook uitspraken doen over zorgorganisaties en over de vier grootste zorgbranches.

Er is gekeken naar twee arbeidsrelevante zorgsoorten: het gebruik van fysiotherapie en van psychische zorg. Arbeidsrelevante zorgsoorten houden verband met klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren.

Gegevens over het gebruik van fysiotherapie zijn gebaseerd op declaraties van alle soorten fysiotherapie, inclusief reguliere fysiotherapie, ergotherapie, manuale therapie en cesar- en mensendiecktherapie. Voor psychische zorg gaat het om declaraties op basis van huisartsenzorg (POH-ggz; Klachten buiten DSM IV-classificatie), basis-ggz (lichte en matige, niet-complexe stoornissen) en specialistische ggz (complexere en/of risicovolle stoornissen).

Indicatoren

Het aantal medewerkers met een collectieve IZZ zorgverzekering: dit is in het Dashboard bepaald door het aantal zorgmedewerkers op sector-, branche- en organisatieniveau te berekenen op basis van het abonnementstarief voor de huisarts.

Het percentage gebruikers (% gebruikers):  Het aandeel zorgmedewerkers met een IZZ zorgverzekering dat minimaal eenmaal in dat jaar gebruik heeft gemaakt van psychische zorg of fysiotherapie op het totaal aantal zorgmedewerkers met een IZZ zorgverzekering.

Het aantal behandelingen per gebruiker: Het gemiddeld aantal behandelingen fysiotherapie per jaar onder zorgmedewerkers met een IZZ zorgverzekering die gebruik hebben gemaakt van fysiotherapie.

Ziekteverzuim: het ziekteverzuim wordt uitgedrukt in een percentage en is het aandeel verzuimdagen op het totaal aantal dienstverbanddagen per jaar. De cijfers zijn afkomstig uit de jaarverslagen van zorgorganisaties, met toestemming van de zorgorganisaties.

Verloop: het percentage van het beschikbare personeel dat wegens uitdiensttreding de organisatie heeft verlaten. Dit wordt ook wel uitstroom genoemd. 

Referentiegroep: Er is een onderscheid gemaakt tussen kleine organisaties en grote organisaties. Kleine organisaties hebben minder medewerkers dan het gemiddelde aantal medewerkers in de branche. Grote organisaties hebben meer medewerkers dan het gemiddelde aantal medewerkers in de branche.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectmanagers van IZZ.

Privacy

Op dit Dashboard Zorggebruik van Stichting IZZ kunt u de zorggebruikdata van uw zorgorganisatie inzien. Uw inloggegevens worden zorgvuldig verwerkt conform het privacystatement van IZZ. Ook werken we op dit dashboard met functionele en analytische cookies. Deze dienen oa om het gedrag van bezoekers te analyseren zodat we het dashboard in de toekomst kunnen verbeteren. 

Bekijk het volledige privacystatement van IZZ.